Životopis

Barytonista Martin Bárta vystudoval zpěv na pardubické konzervatoři u prof. Svatavy Šubrtové (1990), na AMU v Praze u prof. René Tučka (2006) a soukromě u Jacka Straucha.

Martin BártaV letech 1990-1991 působil jako sólista AUS-VN Praha.

V letech 1991-1995 se věnoval pedagogické práci v oborech zpěv, klavír a hudební teorie na Vysoké škole pedagogické a ZUŠ v Hradci Králové. Byl též hlasovým pedagogem chlapeckého sboru Boni Pueri.

V roce 1994 debutoval na jevišti libereckého Divadla F. X. Šaldy v úloze Germonta ve Verdiho Traviatě. Během tříletého angažmá v tomto divadle nastudoval hned několik operních, operetních i muzikálových rolí (např. Enrico v Lucii di Lammermoor, Ottokar v Čarostřelci, Jelecký v Pikové dámě, Sharpless v Madama Butterfly, Krušina v Prodané nevěstě, Freddy v My Fair Lady a další).

Od počátku roku 1997 je sólistou Státní opery Praha, kde debutoval jako Hlasatel v Lohengrinu R. Wagnera. Zde vytvořil celou řadu rolí svého kmenového repertoáru (Oněgin, Valentin, Germont, Papageno, Escamillo, Guglielmo, Don Giovanni, Marcello, Amonasro, Nabucco, Rigoletto, Scarpia, Šujskij, Mathis v Polském židovi od K. Weise a další).

Pravidelně hostuje na scénách ND v Praze (Macbeth, Nabucco, Rigoletto, Přemysl, Revírník, Hrabě Kapulet, Don Giovanni, Almaviva, Fotis, Kalina, Přemysl, Prus, Ďábel, Robert Cecil, Absalon), ND v Brně (Don Giovanni, Escamillo, Nabucco, Germont, Amonasro), SND v Bratislavě (Don Giovanni, Silvio) DJKT v Plzni (Macbeth) a v NDM Ostrava: Ruprecht v Ohnivém andělu, Lord Nottingham v opeře Robert Devereux, Germont v La traviatě, Tausendmark v opeře Braniboři v Čechách a nejnověji Kalina v opeře Tajemství.

V červnu 2017 ztvárnil postavu Telramunda ve Wagnerově Lohengrinu v koprodukci Opery Národního divadla v Praze a Bayreuthu.  V říjnu 2017 se představil jako Jago ve Verdiho Otellovi v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v březnu roku 2018 roli Borise Izmajlova a v květnu zde vytvořil postavu Germonta ve Verdiho Traviatě. Na konci sezony 2017/2018 vytvořil opět postavu Nabucca v nové produkci Národního divadla v Praze v režii Josého Cury. V prosinci 2018 zvárnil Michela v Pucciniho Plášti v NDM Ostrava.

Na podzim 2018 se představil v rámci festivalu Janáček Brno v roli Barona Pruse s ansámblem Vlámské opery Antverpy pod taktovkou Tomáše Netopila.

Vystupuje na hudebních festivalech (Pražské jaro, Salzburger Festspiele, Bratislavské hudobné slávnosti, Smetanova Litomyšl).

Koncertní činnost

Z koncertní a oratorní literatury patří v jeho repertoáru k nejvýznamnějším  sólový part v Orffově kantátě Carmina Burana, v Pucciniho Messa di Gloria, v Martinů Otvírání studánek, v Dvořákově Te Deum, ve Faurého Requiem, v Janových i Matoušových pašiích J. S. Bacha  a Beethovenově IX. Symfonii.

Zahraničí

Zahraniční turné jej zavedly do SRN (Carmina Burana, Nabucco), Rakouska (Aida), Anglie (Příhody lišky Bystroušky), Francie (Věc Makropulos, Z mrtvého domu), Itálie (Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos), Nizozemí (Matoušovy pašije), Japonska (Kouzelná flétna, Aida, Traviata), Jižní Koreje (Don Giovanni), Švýcarska (Bohéma), či do USA (Hora tří světel – B. Martinů).

V roce 2007 účinkoval v úspěšné produkci Janáčkovy opery Z mrtvého domu v rámci „Wiener Festwochen“, „Holland Festival“ v Amsterdamu a Festivalu v Aix-en-Provence v režii Patrice Chéreau a pod taktovkou Pierre Bouleze. V roce 2009 účinkoval na Festivalu v Salzburgu jako Amonasro (Aida), v roce 2011 vystoupil jako Baron Prus (Věc Makropulos) a v roce 2013 jako Harašta (Příhody lišky Bystroušky) a Šiškov (Z mrtvého domu) v National opera du Rhin ve Strasbourgu v režii Roberta Carsena.

V roce 2012 ztvárnil Scarpiu (Tosca) a v roce 2013 Germonta (Traviata) na Mezinárodním operním festivalu v Miškolci. V roce 2013 zpíval Barona Pruse v Teatro La Fenice v Benátkách pod taktovkou Gabriele Ferro, Amonasra v rámci Letního operního festivalu v tureckém Aspendos a Germonta a Escamilla na Mezinárodním festivalu v Regensburgu Turn und Taxis Festspiele (2016).

V roce 2014 hostoval jako Marcello (Bohéma) ve Státní opeře v Budapešti pod taktovkou Paola Carignaniho.

V roce 2015 v National opera du Rhin ve Strasbourgu ztvárnil Barona Pruse (Věc Makropulos) v režii Roberta Carsena a roli Harašty v Příhodách lišky Bystroušky.

Na podzim 2017 vystupoval v Opéra Bastille v Paříži v Janáčkově opeře Z mrtvého domu. Rok 2018 v zahraničí věnoval wagnerovským postavám – na jaře 2018 ztvárnil Klingsora v Parsifalovi v Opeře v Chemnitz, v sezoně 2019/2020 ho čeká role Telramunda v nové produkci opery Lohengrin. Na podzim 2018 vystoupil jako Baron Prus s Vlámskou operou pod taktovkou Tomáše Netopila na  festivalu Janáček Brno 2018.

Spolupracuje s významnými dirigenty (např. Pierre Boulez, Leopold Hager, Asher Fisch, Enrico Dovico, Ondrej Lenárd, Jiří Kout, Jiří Bělohlávek, Marko Letonja, Friedemann Layer, Hilary Griffiths, Marco Guidarini) i režiséry (Robert Carsen, Giancarlo del Monaco, Johannes Felsenstein, Christopher Alden, Jozef Bednárik ad.)

Ocenění

V roce 2005 byl odměněn cenou českých divadelních kritiků za nejlepší interpretační výkon v roli Mlynáře v Novákově Lucerně. V roce 2012 získal širší nominaci na Ceny Thálie za ztvárnění role Barnaby (Gioconda) v plzeňském divadle J.K. Tyla, do širší nominace se opět dostal i při udělování Cen Thálie 2015 za roli Ruprechta v opeře Ohnivý anděl (Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě). V roce 2019 byl opět zařazen do širší nominace Cen Thálie, a  to za roli Borise Izmaylova v opeře Lady Macbeth Mcenského újezdu  (NDM Ostrava).

Nahrávky

Jako sólista se podílel na CD nahrávkách Mozartovy Korunovační mše a Faurého Requiem.

V roce 2013 nahrál v Českém rozhlase árie z oper Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

Ke stažení zde:

https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_12276252/Ceske-operni-hvezdy-Martin-Barta-(baryton)

Pedagogická činnost

Od roku 2006 vyučuje Martin Bárta sólový zpěv na AMU v Praze.

Krátká verze CV:

Absolvent Konzervatoře v Pardubicích a AMU v Praze. Debutoval v roce 1994 jako Germont v Traviatě v DFXŠ v Liberci. Od roku 1997 hostuje pravidelně na scénách ND v Praze, ND v Brně, SND v Bratislavě,  NDM v Ostravě a DJKT v Plzni v nejnáročnějších rolích barytonového repertoáru celého spektra operní literatury (Macbeth, Nabucco, Rigoletto, Jago, Scarpia, Revírník, Hrabě Kapulet, Don Giovanni, Almaviva, Fotis, Kalina, Přemysl, Prus, Ďábel, Robert Cecil, Ruprecht, Cardillac, Absalon, Telramund). V zahraničí účinkoval kromě mnoha dalších příležitostí v roce 1999 v Palermu jako Harašta a na Festivalu ve Verbier jako Schaunard v režii Giancarla del Monaca. V roce 2007 zpíval ve Vídni, v Amsterdamu a Aix-en-Provence v Janáčkově opeře Z mrtvého domu v režii Patrice Chéreaua a pod taktovkou Pierra Bouleze. V Japonsku v letech 2000-2007 vystoupil jako Papageno, Amonasro a Germont. V Opéra national du Rhin ve Štrasburku vystoupil v režiích Roberta Carsena v roce 2011 a 2015 jako Baron Prus (Věc Makropulos), v roce 2013 a 2016 jako Harašta a Šiškov. V roce 2009 zpíval Amonasra na salzburských letních slavnostech, v roce 2013 Barona Pruse v Teatro La Fenice v Benátkách.  V roce 2014 účinkoval ve Státní opeře v Budapešti jako Marcello v Bohémě. V roce 2017 debutoval v Opéra Bastille v Paříži v Janáčkově opeře Z mrtvého domu a v roce 2018 vystoupil jako Klingsor ve Wagnerově Parsifalovi v Chemnitz. Na podzim 2018 se představil v rámci festivalu Janáček Brno v roli Barona Pruse s ansámblem Vlámské opery Antverpy pod taktovkou Tomáše Netopila. V Opeře Chemnitz ho v příští sezoně čeká role Telramunda v nové produkci Lohengrina. Od roku 2006 vyučuje zpěv na AMU v Praze.

Krátké CV ke stažení:

Martin Bárta CV krátké