Otello: Jago

Foto: NDM, Martin Popelář

Ostravan.cz:

Nový Otello v ostravském Divadle Antonína Dvořáka ukazuje temnou moc slova

„Protipólem a dokonalým ztělesněním temné stránky lidství byl ve čtvrtek Jago barytonisty Martina Bárty. Vynořil se zpočátku v černých brýlích a stejně tak se v závěru jako oněmělý, prozrazený démon, který splnil svůj úkol, opět ponořil do neproniknutelné temnoty své duše. Bárta podal plastický, mnohotvárný pěvecký i herecký výkon, který diktoval celé scéně styl a tempo. Jeho Jago byl do nejmenších detailů herecky propracovaný: jemné změny mimiky v obličeji, pomalé šouravé kroky i každý pohyb měl Bárta dokonale zvládnuté. Jeho dikce a srozumitelná artikulace byla virtuózní a jedinečná, stejně jako kantiléna s pevným, jistým tónem, který výmluvně vyjadřoval charakter figury. Bárta ani jednou nezakolísal. Jeho Jago byl mistrovským zhmotněním slepého, iracionálního zla, proti němuž je těžké bojovat, protože je dynamické a má neustále náskok. Vrcholná byla jeho árie ve druhém dějství, jíž zakončil slovy „smrt je nicota, řeči o ráji jsou jen stará báchorka“.

Milan Bátor, Ostravan.cz, 20.10.2017